Tijm etherische olie

Tijm etherische olie

Artikelnummer: 627456

Per verpakking: 10ml

Merk: Zonnegoud

EAN: 8714931002713

Op voorraad:

Zonnegoud Tijm etherische olie

niet beschikbaar
 1. Beschrijving-

  Zonnegoud Tijm etherische olie

  Irriterend voor de ogen.
  Aanraking met de huid vermijden, kan overgevoeligheid veroorzaken
  Giftig voor in water levende organmismen, kan in het aquatische milieu op de lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. 
  Draag geschikte handschoenen.

  In geval van inslikken onmiddelijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen.

  Buiten bereik van kinderen bewaren.

 2. Reviews +